Cennik

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu porad lekarskich oraz wykonywania zabiegów diagnostycznych ujętych w cenniku dotyczy:

  • osób nieubezpieczonych,
  • osób zadeklarowanych do innych świadczeniodawców w obrębie Wrocławia,
  • świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako gwarantowane w POZ, zgodnie z Rozporządzeniem
Badania laboratoryjne – wg. cennika Diagnostyki Sp. z o.o.
EKG z opisem
w domu pacjenta
40,00 zł
100,00 zł
Testy diagnostyczne:
CRP – test 12,00 zł
Test wykrywania grypy (A +B) 27,00 zł
STREP – test 12,00 zł
Zastrzyki:
Domięśniowe i podskórne 20,00 zł
Dożylne 40,00 zł
Zabiegi:
opatrunek 35,00 – 50,00 zł
zdjęcie szwów 40,00 zł
opatrunek + toaleta rany 100,00 zł
nacięcie ropnia 100,00 zł
zaopatrzenie chirurgiczne rany prostej 100,00 zł
Płukanie uszu 30,00 zł
Płukanie oczu 30,00 zł
Przednia tamponada nosa 50,00 zł
Pobranie materiału do badań laboratoryjnych 10,00 zł
j.w. w domu pacjenta 50,00 zł
Pomiar ciśnienia 10,00 zł
Porada lekarska 90,00 zł
Porada lekarska w domu pacjenta 170,00 zł

2. Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy

(podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. Nr 164 z 2008 r., poz. 1027, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 roku , poz. 86)

Zaświadczenie o stanie zdrowia druk OL-9 (dawne N-9 dla ZUS) 60,00 zł
Zaświadczenie dla kandydatów na ławnika (niezbędne aktualne zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego z ostatnich 30 dni) 60,00 zł + koszt badań zleconych przez lekarza
Zaświadczenie lekarskie wydane na potrzeby firmy ubezpieczeniowej 35,00 – 60,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na życzenie pacjenta
(nie dotyczy braku przeciwwskazań do: wykonywania jakiekolwiek zawodu lub uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu, edukacji, kursów, szkoleń)
40,00 zł

 

3. Odpłatność za dokumentację medyczną.

  1. 1 strona wyciągu albo odpisu – 8,50 zł
  2. 1 strona kopii albo wydruku – 0,30 zł
  3. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 1,70 zł