Zakres świadczeń

Praktyka oferuje ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie zgodnym z katalogiem świadczeń gwarantowanych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz, pielęgniarka, położna) poszerzone o kompetencje Lekarza Rodzinnego – specjalisty medycyny rodzinnej (podstawy dziedzin: laryngologii, dermatologii, okulistyki, chirurgii, psychiatrii, geriatrii). Od 1999 roku wykonujemy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy:

 • leczenie pacjentów w każdym wieku (noworodki, dzieci i osoby dorosłe)
 • edukację w zakresie stwierdzanych schorzeń w gabinecie lekarskim i pielęgniarskim
 • szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci
 • szczepienia przeciwko grypie
 • opiekę nad dzieckiem zdrowym
 • opiekę położnej i pielęgniarki środowiskowej
 • wypożyczanie za kaucją niezbędnego sprzętu diagnostycznego
 • badania diagnostyczne natychmiastowo CRP – testy paskowe na miejscu
 • badania diagnostyczne – pełen zakres kompetencji POZ, punkt pobierania na miejscu (od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 9:00)
 • EKG, spirometrię
 • USG jamy brzusznej i tarczycy

Dla osób ubezpieczonych, które wybrały jako POZ naszą placówkę nasza oferta jest bezpłatna w zakresie świadczeń gwarantowanych POZ.

Udzielamy bezpłatnych porad w razie nagłego zachorowania osobom spoza Gminy Wrocław i gmin sąsiadujących oraz posiadających ubezpieczenie „unijne” na podstawie posiadanej Karty EKUZ.

Dodatkowo można skorzystać odpłatnie z szybkich testów diagnostycznych. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez personel lekarski i pielęgniarski pracujący z pasją, posiadający odpowiednie kwalifikacje i stale podnoszący swoje zawodowe umiejętności.