Zasady odbioru dokumentacji medycznej

1. Złożenie wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

 • pacjent,
 • opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,
 • opiekun prawny pacjenta,
 • osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta, opiekuna ustawowego/prawnego pacjenta (upoważnienie stałe).

b) osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do wypełnienia druku Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek musi zostać podpisany w obecności pracownika Praktyki (pielęgniarka, pracownik recepcji), w przypadku dostarczenia do Kliniki podpisanego wcześniej wniosku – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.

2. Złożenie upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

 • pacjent,
 • opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,
 • opiekun prawny pacjenta,

b) osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika Praktyki (pielęgniarka, pracownik recepcji). W przypadku dostarczenia do Praktyki podpisanego wcześniej upoważnienia – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.

3. Odbiór dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent,
 • opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,
 • opiekun prawny pacjenta,
 • osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta (upoważnienie jednorazowe/stałe).

b) osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do:

 • okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • poświadczenia podpisem na wniosku faktu odebrania dokumentacji medycznej.

4.1. Za wydanie kopii i wyciągu dokumentacji pobieramy opłaty zgodnie z cennikiem.

4.2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku lub w wersji elektronicznej),