Praktyka Lekarza Rodzinnego Ewa Krawiecka-Jaworska

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych bardzo ważne są dla nas ideały zawarte w przysiędze Hipokratesa, ale równie ważne jest kierowanie się prostą zasadą, aby traktować pacjentów tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani kiedy jesteśmy pacjentami.